خدمات طراحی آبان آرنا

شرکت آبان آرنا کلیه خدمات مشاوره و طراحی خود را در زمینه تاسیسات مکانیکی، گاز، آتش‌نشانی و موتورخانه با استفاده از نرم‌افزار های روز از قبیل PYROSIM، AutoSprink و CONTAM به کارفرمایان ارائه می‌نماید.

این شرکت همچنین با به کارگیری نرم‌افزارهای مدلسازی سه بعدی از قبیل Revit و PDMS جهت تهیه نقشه‌های فاز 2 اجرایی، بسیاری از مشکلات حین اجرا را به لحاظ تعیین مسیر بهینه لوله‌ها، کانال‌ها، جانمایی تجهیزات و غیره را مرتفع نموده است. 

همچنین امکان برآورد دقیق مصالح با خطای صفر را دربر خواهد داشت . شایان ذکر است که با این روش نقشه‌هایی چون ساخت نیز عینا مطابق موارد اجرا شده و بدون خطا قابل ارائه خواهد بود.