اگزاست فن ضد انفجار

  • تا دو ساعت مقاوم در برابر حریق 300 درجه سانتی گراد.
  • پروانه ساخته شده با آلیاژ آلومینیوم با تکنولوژی ضد انفجار.
  • طراحی پروانه با مدل سازی های پیشرفته جهت افزایش راندمان ، کاهش صدا و کاهش مصرف برق.
  • دارای گواهینامه عملکرد ضد انفجار ATEX.
  • دارای گواهینامه عملکرد ضد انفجار CEE EXII2G EX
  • دارای موتور بدون جرقه EX TB با راندمان بالا.
  • دارای قابلیت نصب عمودی و افقی و تعویض هریک از پره ها به صورت منفرد