موتورخانه پژوهشکده امام خمینی ( ره ) – 800 مترمربع – کارفرما : حرم مطهر امام خمینی ( ره )
شرح کار : اجرای کل تاسیسات مکانیکی و گاز فشار قوي موتورخانه