تابلو کنترل

  • ساخت، نصب و راه‌اندازی تابلو برق با بهره‌گیری از تجهیزات بسیار با کیفیت توسط شرکت آبان آرنا انجام می‌گردد.
  • تهیه سناریو و برنامه‌نویسی مطابق دستورالعمل سازمان آتشنشانی انجام‌ می‌گیرد.